Innkalling til årsmøte i Hodr idrettslag for synshemmede 06.03.24

Tid: onsdag 6. mars kl. 19.00-20.30
Sted: Fylkeslagets lokaler i Sporveisgt. 10

NB! Saker fra medlemmene til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 20. februar 2024.

Årsmøtedokumenter og endelig sakliste vil bli sendt ut til medlemmene på e-post senest en uke før årsmøtet.

Sakliste

 1. Åpning

 2. Navneopprop

 3. Godkjenning av innkalling

 4. Konstituering

  1. dirigent

  2. referent

  3. tellenemnd (2 personer)

  4. protokollunderskrivere (2 personer)

 5. Godkjenning av saklista

 6. Behandling av styrets årsberetning for 2023

 7. Behandling av rapporter fra gruppeansvarlige og materialforvalter for 2023

 8. Behandling av regnskap for 2023

 9. Behandling av rapport fra kontrollutvalget

 10. Innkomne saker fra medlemmene

 11. Forslag fra styret

 12. Fastsette medlemskontingent for 2025

 13. Vedta budsjett for 2024

 14. Behandling av organisasjonsplan

 15. Valg

 16. Avslutning

Vi minner om at medlemskontingent for 2024 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

Styret ønsker vel møtt til årsmøtet 06.03.2024!