Om Hodr

Logo

Hodr ILs nye logo

Hvem var Hodr?

Navnet Hodr, eller Höðr er hentet fra norrøn mytologi. Hodr var blind. Han var bror til Balder, og sønn av Odin.

Hva er Hodr?

Hodr IL er et idrettslag for synshemmede, stiftet 8. mai 1969.

Ifølge vedtektene er idrettslagets formål å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslaget skal arbeide for aktiv idrett og mosjon blant synshemmede i Oslo-området. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Laget tilbyr trening for synshemmede og ledsagere i Oslo-området. I tillegg arrangeres aktiviteter som fjellturer og aktivitetshelger, som også medlemmer fra andre kanter av landet kan delta på.

Hodr IL har en lavterskel-profil og har fokus på et trivelig, inkluderende sosialt miljø. Hodr IL er det eneste idrettslaget i Norge som primært er drevet av og for synshemmede.

Hodr IL er medlem av Oslo skikrets, og dermed av Norges idrettsforbund. Det innebærer at vedtekter og regnskap skal godkjennes av Oslo idrettskrets. Hodr IL er en selvstendig organisasjon.