Bli ledsager

Ledsagere gjør en verdifull og nødvendig innsats i Hodr IL. I mange aktiviteter er det en forutsetning for at synshemmede kan delta, at hun eller han får bistand av en seende ledsager.

Ledsagerne har også, i likhet med de som er synshemmet, stort utbytte ved egen fysisk aktivitet og ved å være med i et trivelig sosialt fellesskap. En kan drive ledsaging på flere idrettslige nivåer, fra de lite krevende til de mer krevende. Et eksempel på svært hyggelig sosial ledsaging i fjellet, som ikke er veldig krevende, er vist i følgende video. Den er fra et par av idrettslagets årlige fjellturer.

En annen aktivitet der ledsageren gjør en viktig jobb, er skiløping. Videoen nedenfor viser dette. Her demonstreres teknikk på ekspertnivå, men både de synshemmede og ledsagerne begynner med det enkle og lærer ved erfaring og trening. Det er altså ikke nødvendig med noen forkunnskaper om ledsagerteknikk for å bli ledsager i Hodr. (Videoen er laget av Norges skiforbund sammen med Høgskolen i Telemark og Norges idrettshøgskole.)

Ved mange av aktivitetene våre får ledsagerne redusert eller ingen deltakeravgift.

Ønsker du å bidra som ledsager, anbefaler vi at du kontakter et styremedlem eller gruppeansvarlig for en aktivitet du er interessert i. Kontaktinfo til gruppeansvarlig finner du under den enkelte aktiviteten.

Vi har også en e-postliste du kan melde deg på, Annonsering, der du får informasjon om kommende aktiviteter og arrangementer. Send en e-post til lars@lamasti.net hvis du ønsker å melde deg av eller på, eller gå til informasjonssiden for e-postlista og meld deg på eller av selv.

Det er ikke noe krav, men hyggelig om du som ledsager vil bli medlem.