Medlemsmøter

Hodr IL arrangerer medlemsmøter en til to ganger i året, i tillegg til årsmøtet. Normalt avholdes de i klubblokalet i Sporveisgt. 8, inngang fra porten (gangen inn til bakgården). På møtene er det gjerne presentasjon av et tema, med diskusjon. Etterpå er det sosialt samvær med enkel bevertning.

Årsmøtet i Hodr IL holdes i mars, med fast agenda slik vedtektene krever for et årsmøte.

Både medlemsmøtene og årsmøtet annonseres på e-post og på hjemmesiden.

Kontakt: Kari Brevik, styreleder