Dags- og helgeturer

Av og til inviterer Hodr IL til kortere turer i Oslos nærområde. Det kan være dagsturer eller turer med overnatting. Eksempler fra de siste år: Dagstur langs Lysakerelva, høstur til Kikutstua i Nordmarka med overnatting og en skitur til Løvlia på Krokskogen med overnatting.

Turene annonseres på e-post og på hjemmesiden.

Ta kontakt med Leif Halbo i styret hvis du har forslag til turer eller andre innspill.