Samarbeidsavtale mellom NBF Oslo Fylkeslag og Hodr IL

Hodr Idrettslag for synshemmede og Norges Blindeforbund Oslo fylkeslag samarbeider om tiltak rettet mot fysisk aktivitet og idrett.

Hodr er et idrettslag for synshemmede og ledsagere, med nedslagsfelt først og fremst i Oslo-området. Målet til Hodr idrettslag er å bidra til trivsel og helse ved mosjonsidrett og et godt sosialt miljø, og er åpent for alle -- www.hodr.no.

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Organisasjonens overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser -- www.blindeforbundet.no

Samarbeidsavtalen er basert på §11, punkt d., i forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet, der det heter:
«Studieforbund eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet skal være arrangør av kurset»

Kurs/aktiviteter som gjennomføres i regi av Hodr Idrettslag, arrangeres i et samarbeid med Oslo fylkeslag av Norges Blindeforbund. Fylkeslaget forplikter seg til å bekjentgjøre aktivitetene og til å motivere medlemmene sine til deltakelse. Hodr IL forplikter seg til å bekjentgjøre og motivere sine medlemmer til deltakelse på aktiviteter fylkeslaget gjennommfører, når disse faller inn under kategorien fysisk aktivitet og trening/idrett.

I tråd med vanlig praksis for lag tilsluttet Norges Idrettsforbund vil Hodr idrettslag i de fleste tilfeller kreve medlemskap i laget for å kunne delta. Dette gjelder kurs/aktiviteter der Hodr er arrangør og står for kursutgiftene. Ved fastsettelse av deltakeravgift vil det bli tatt hensyn til at det også skal betales medlemskontingent i Hodr IL.

Ved enkelte arrangementer som gjennomføres i regi av Hodr IL, vil det være anledning også for ikke-medlemmer å delta mot et tillegg i deltakeravgiften. Ved kurs/aktiviteter hvor både fylkeslaget og Hodr bidrar både arrangementsteknisk og økonomisk, vil medlemmer i Hodr og i fylkeslaget kunne delta på like vilkår uavhengig av medlemsskap i Hodr.

Avtalen er offentlig og skal publiseres på Hodrs og fylkeslagets hjemmesider. Det skal framkomme i annonseteksten for det enkelte tiltaket at det arrangeres i et samarbeid.

Oslo, 21.02.2023
Norges Blindeforbund Oslo fylkeslag
Hodr idrettslag for synshemmede