Temamøte i Hodr idrettslag 14.11.2019

Torsdag 14. november hadde Hodr sitt årlige temamøte for medlemmer, ledsagere og instruktører. Denne kvelden hadde vi besøk av Håkon Gisholt, kjent både som styreleder i Ridderrennet og koordinator og leder for Team RP. Håkon viste en film som beskriver det unike samarbeidet mellom Tyrili-stiftelsen og RP-foreningen. Tyrili er et rehabiliteringssenter for tidligere narkomane. Prosjektet har det treffende navnet: Vinn-Vinn. Tyrili-beboere har vært ledsagere for synshemmede fjellvandrere på flere turer. Det arrangeres også andre samlinger gjennom året der Tyrili-beboere og medlemmer fra RP-foreningen møtes. Filmen viser bl.a. at 90 personer kommer seg helskinnet opp på toppen av Galdhøpiggen.

Filmen lar oss få ta del i et nært vennskap mellom Håkon og en ledsager fra Tyrili. Begge hadde en sterk historie å fortelle. Det var en lydhør forsamling fra Hodr som lot seg rive med.

Etter filmframvisningen, ble Håkon overrakt et gavekort fra en sportskjede. I tillegg fikk han Hodrs helt ferske bok om Hodrs historie gjennom 50 år og et kaffekrus med logo og årstall. Leif Halbo, som har vært sekretær for historiegruppa, sto for overrekkelsen av både bok og krus. Leif poengterte at "Håkon er den første som mottar disse helt nye produktene". Håkon ga uttrykk for at han satte pris på gavene.

De frammøtte fikk tilbud om å bestille både bøker og krus. Leif hadde med seg to store stabler. Det meste ble revet bort der og da.

Leif vil sende ut en ny annonse på e-postlista der det kan bestilles krus, bøker og refleksvester med Hodrs logo.

Hodr-styret er svært stolt over den flotte boka. Den har gode tekster og bilder av hendelser, Hodr-medlemmer og ledsagere gjennom 50 år. Boka kan bestilles i punktskrift fra Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. I skrivende stund er det litt uvisst hvordan lydutgaven skal leses inn, syntetisk eller med en menneskelig stemme. Vi anbefaler også å lese om Hodrs lange og spennende historie på hjemmesida vår.

En stor takk til historiegruppa for et kjempegodt resultat. Det er blitt lagt ned utrolig mange arbeidstimer her. Andre bidragsytere er takket ved navn i boka.

Kari Brevik
leder