Styre

Styret i 2019-20 har følgende sammensetning:

Navn Funksjon Mobil E-post
Kari Brevik leder 909 17 680 k.brevik@online.no
Jørund Gåsemyr nestleder 481 70 372 gaasemyr@math.uio.no
Lars Bjørndal sekretær 968 37 537 lars@lamasti.net
Britt Anne Arild styremedlem 934 02 355 britta.a@online.no
Arild Hovslien styremedlem 930 56 902 arild.hovslien@getmail.no
Inger-Marie Aas varamedlem 480 30 991 imaas@vikenfiber.no
Leif Halbo varamedlem 986 89 455 leif.halbo@gmail.com

Materialforvalter er Arne Belden

  • Mobil: 922 05 477

Kontaktinformasjon til ansvarlig for en aktivitet, finner du på siden der aktiviteten presenteres.

Redaksjonsgruppe for hjemmesiden er: