Styre

Styret i 2021-22 har følgende sammensetning:

Navn

Funksjon

Mobil

E-post

Kari Brevik

leder

909 17 680

k.brevik@online.no

Jørund Gåsemyr

nestleder

481 70 372

gaasemyr@math.uio.no

Lars Bjørndal

sekretær

968 37 537

lars@lamasti.net

Britt Anne Arild

styremedlem

934 02 355

britta.a@online.no

Arild Hovslien

styremedlem

930 56 902

arild52@icloud.com

Else Aaseth

varamedlem

934 61 780

else-aas@online.no

Leif Halbo

varamedlem

986 89 455

leif.halbo@gmail.com

Materialforvalter er Arild Hovslien

Kontaktinformasjon til ansvarlig for en aktivitet, finner du på siden der aktiviteten presenteres.

Redaksjonsgruppe for hjemmesiden er: