Bli med på løpe- og skitrening!

Hodr IL har et tilbud om trening på ski og i løping hele året (unntatt i sommerferien).

Vi trener nå intervalltrening i Korketrekkern hver tirsdag med oppmøte ved Gml. Hovseterv. 3 (Statped) kl 16.30. Derfra kjører vi privatbiler opp til Holmenkollen, der treningen starter.

Etter ca 15 min. oppvarming, dvs rolig jogging, starter vi i bunnen av Korketrekkern, ikke langt fra sletta på Midtstubakken. Vi trener intervaller fra ett til tre minutter, vekselvis rask gange og løping. Vi prøver å arrangere det slik at alle de synshemmede har ledsager, og som regel ordner dette seg. Etter ca 40 minutter er vi oppe ved Frognerseteren, og etter at pulsen har blitt relativt rolig, jogger vi i samlet flokk ned til Holmenkollen, der bilene frakter oss tilbake til utgangspunktet på Hovseter.

Dette er et tilbud som passer best for dem som har litt løpstrening og kondisjon, men man må absolutt ikke være noen supermosjonist. Vi har pause mellom intervallene og tar hensyn til de som trenger mer tid, slik at vi ikke starter neste intervall før alle er klare.

Etter sommerferien starter vi opp igjen tirsdag 16.08.22, og trener hver uke frem til is- og snøforholdene stopper oss. Når vinteren setter seg slik at vi kan ta frem skiene, starter vi opp med skitrening.

Denne treningen foregår fra Skansebakken (innerst i Sørkedalen), og dette fordi området innover Gråseterveien og oppover i retning Heggelivannet er kjent for gode skiforhold med tilstrekkelig snø og godt preparerte løyper i et variert men ikke for krevende terreng. Her møtes vi også på Statped hver tirsdag kl 16.30. Vi kjører privatbiler tur/retur Statped.

Her har som regel alle synshemmede egen ledsager, selv om enkelte svaksynte kan klare seg uten. Dette er imidlertid ikke ønskelig. Vi går ikke i samlet flokk her i det nivået er ulikt, noen går fort og litt lengre opp bakkene mot Heggelivann, mens andre foretrekker et mer rolig turtempo. Etter vel en time kjører vi likevel samtidig tilbake til Statped.

Disse tilbudene om trening (eller for noen mosjon) passer for alle som ønsker å komme i bedre form, og dermed på mange måter et bedre liv. Og ikke minst har det sosiale samholdet og kameratskapet stor betydning.

Olav Slaattelid
Instruktør for Ski-/Løpinggruppa i Hodr