Oppsummering fra årsmøtet

Årsmøtet i Hodr ble avholdt 24.03.21 kl.19.00-20.00. Også i år ble møtet avviklet som telefonkonferanse, som følge av koronasituasjonen. 19 stemmeberettigede medlemmer deltok, og det er vi godt fornøyd med.

I påvente av protokollen, også denne gangen ført i pennen av Unni Fauskrud, vil vi informere om de viktigste endringene etter årsmøtet.

Styret har nå fått et nytt varamedlem, Else Aaseth. Hun overtok etter Inger-Marie Aas, som har vært med i styret i manger år. Vi er glad for at Inger-Marie fortsetter som gruppeansvarlig for barnegruppa.

Materialforvaltervervet har fått ny innehaver, etter at Arne Belden har fulgt opp dette i en årrekke. Vi sier mange takk til Arne, og er glad for at Arild Hovslien er villig til å overta.

Ansvarlig for fjellturgruppa er nå Else Aaseth, som overtok etter Jørund Gåsemyr.

Vi legger ut protokollen så snart den er klar.