Oppsummering fra årsmøtet

Dette året gjennomførte Hodr IL årsmøtet som telefonkonferanse, etter at det måtte utsettes som følge av koronapandemien. Årsmøtet ble avholdt 29. april 2020. Det var 18 medlemmer til stede, og det er vi godt fornøyd med. Møteformen innbød ikke til de store diskusjonene, men det var anledning til å stille spørsmål og kommentere som vanlig.

Valgkomiteen hadde lagt fram innstilling på gjenvalg over hele linja, så det er faktisk nøyaktig det samme styret og de samme tillitsvalgte som kommer til å styre skuta også det neste året. Vi takker for tilliten!

Takket være Unni Fauskrud, som ble valgt som referent, kommer det en protokoll etterhvert, og den blir selvsagt lagt ut på hjemmesiden.