Opprette en epostliste på hodr.no
Du kan opprette en ny epostliste ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Epostlistens navn vil bli benyttet som adresse, så den bør skrives med små bokstaver. Du kan ikke endre navnet når epostlisten er opprettet.

Du må også skrive inn epostadressen til listens eier. Når listen er opprettet, vil eierens få en epost om dette, som bl.a. inneholder listens passord. Eieren av listen kan dermed gå inn på administrasjonssiden og endre nødvendige innstillinger der, samt skifte passord hvis ønskelig. På administrasjonssiden kan dessuten flere epostadresser legges inn som eiere.

Hvis du vil at Mailman skal generere listens passord automatisk, velg 'ja' i det tilhørende feltet i skjemaet nedenfor, og la passord-feltene være tomme.

Du må ha et passord for å kunne opprette en epostliste. Hver Mailman installasjon bør ha et passord for opprettelse av lister. Merk at systemadministratorens passord kan også brukes til dette.

Listeidentitet
Listens navn:
Eierens epostadresse:
Generere listens passord automatisk?
Listepassord:
Listepassord en gang til:
Noen egenskaper for listen
Skal nye medlemmer settes i karantene før de kan sende epost rett til listen? Svarer du Ja vil epost fra nye medlemmer holdes tilbake for godkjenning av listemoderator.
Språk tilgjengelige for denne listen.

Velger du ikke minst ett språk, vil listen benyttes serverens standardspråk, som er Norsk

Sende epost om opprettelse til listens eier?

Passord for å opprette ny epostliste:

Tilbake til generell infoside for epostlisten
Tilbake til administrativ side for epostlisten
Delivered by Mailman
version 2.1.34
Python Powered GNU's Not Unix