Ridderuka 2019

Den 51. Ridderuka med det 56. ridderrennet gikk av stabelen 24. – 31. Mars 2019

Det var ca 400 deltakere på årets ridderuke. Hodr var representert med 14 voksne og noen barn. I tillegg var det også med noen ledsagere fra klubben.

Det var en innholdsrik ridderuke med mange skiaktiviteter, og mange innslag på kveldstid. For en fullstendig oversikt over arrangementet, gå til www.ridderrennet.no.

På årets Ridderrenn var Ridderrennets høye beskytter, prinsesse Märtha Louise, Statsmister Erna Solberg og Bent Høye til stede. Prinsesse Märtha Louise gikk som ledsager med en jente på 10 år. Statsmister Erna Solberg delte ut deltakermedaljen i målområdet. Under premieutdelingen i Beitohallen løredag ettermiddag, delte Statsministeren ut medaljer og premier til de yngste deltakerene.

Flere av lagets deltakere tok godt av premiebordet. På lørdagens Ridderrenn fikk Gunleik Bergrud plakett for 55 Ridderrenn. Gunleik er den som har gått flest Ridderrenn. Arild Hovslien fikk plakett for 50 Ridderrenn. Det er nå totalt 6 personer som har fått plakett for 50 Ridderrenn, og av de er det Gunleik Bergrud, Hansine Hånes og Arild Hovslien fra Hodr.

To menn på ski

Oddvar Brå til venstre, Arild Hovslien i midten og ledsager (hele Ridderuka) Eirik Gandrud.

Undertegnede var så heldig å få Oddvar Brå som ledsager på årets Ridderrenn. Det var en stor ære å få gå sammen med han. Oddvar Brå gjorde en utmerket innsats som ledsager, og loset meg trygt gjennom en 20 km med både isete og våte løyper, hvor det var mange løpere, så det ble mye skifting av spor.

Etter min oppfatning er årets Ridderuke den beste Ridderuka som er arrangert siden jeg begynte å delta i 1969. Det er fortsatt ting som kan forbedres, og det er noe utøverne tar opp med styret i Ridderrennet. Vi håper at det kan bli satt opp klubbnavn på deltaker- og resultatlistene i fremtiden. Jeg antar at Hodr er den klubben som har flest deltakere på Ridderuka.

Neste års Ridderuke blir i uke 13 som er siste uka i mars 2020.

Jeg vil takke Ridderrennet, forsvaret, Beitostølen helsesportsenter, alle ledsagere, sponsorer og frivillige som gjør det mulig å gjennomføre Ridderuka på Beitostølen hvert år.

Til slutt vil jeg ta med et dikt jeg har skrevet til Ridderrennet, som jeg fremførte på talentaften fredag kveld

Arild Hovslien

Riddervenn

I 1964 satte Erling Stordahl i gang
Han visste hva han ville, han var en modig mann
Han fikk med seg kong Olav og mange idrettsmenn
De synshemma var klare, til det første Ridderrenn
Så kom til Beitostølen
Og få en riddervenn
Vi trener jo for samme mål
For å gå et ridderrenn
Sukseen den blir større, vi blir jo bare fler
Vi søker ut i verden, og skiglede vi sprer
For riddertanken vokser, og gir andre mot og glød
For her er mye energi, og ingen lider nød
Vi jubilerer og vi feirer, og knytter vennskapsbånd
For deltakere og ledsagere, ”de går jo hånd i hånd”
Her er vi mange samlet, familien den blir stor
Om du er ung eller gammel, vi sitter ved samme bord
Så takk til alle sammen, at Ridderuka kan få bli
Hvert år på Beitostølen, det har jo alt å si
For konge og regjering, og forsvaret er med
Og gir oss all oppmerksomhet, takket være RRV
Så får vi bare håpe, at politikerne vil gi
Ridderrennet støtte, slik at vi får stå på ski
Verdens største vinteruke, bør fortsatt ha suksess
Ledsagere og forsvaret, må fortsatt være med
Så takk til alle sponsorer, og bidragsytere
Og alle de som stiller opp, for Ridderennet
Så la oss bare håpe, at arrangementene vil bestå
Her på Beitostølen, hvor Erling Stordahl startet opp.
Så kom til Beitostølen
Og få en riddervenn
Vi trener jo for samme mål
For å gå et ridderrenn