Oppsummering fra årsmøtet

Hodr hadde årsmøte 13. mars 2019. Det kommer en protokoll etterhvert, men vi vil gjerne allerede nå informere om de viktigste sakene fra møtet.

I år var det Hanne Beate Misund som ble valgt til dirigent, og hun loset oss trygt og sikkert gjennom sakene.

Styret hadde lagt fram forslag om at den heller gammelmodige oppmannstittelen skal erstattes. Fra nå av vil vi bruke «ansvarlig». Hjemmesiden vil bli oppdatert i henhold til vedtaket.

Under budsjettbehandlingen kom det fram at styret har økt treningsavgiften fra 500 til 600 kr. Hodr vil også i 2020 måtte regne med å gå med et underskudd.

Valg

Det ble ikke de store endringene blant tillitsmenn og -kvinner i laget. Vi fikk på plass ny valgkomite, og i styret er nå Lars Bjørndal sekretær. Fullstendig oversikt finner du under Styret og andre tillitsvalgte.

Kari brevik avsluttet årsmøtet med å takke for tilliten. Hun takket også avtroppende sekretær Elisabeth Wickstrøm for innsatsen, og ønsket Lars Bjørndal velkommen som ny i styret.